Webová stránka

eD system a. s.

Pri tomto projekte sme sa venovali samotnému základu online komunikácie – webovej stránke. Cieľom bola tvorba webu, ktorý prepojí dvoch partnerov v IT svete a zjednoduší zákazníkom vyhľadávanie v portfóliu i kontaktovanie zodpovedných osôb. Stránka bola navrhnutá tak, aby bola prehľadná a mohla byť priebežne aktualizovaná nielen v oblasti ponuky výrobkov a služieb, ale tiež pri zverejňovaní pozvánok na prednášky či workshopy.

Miesto: Bratislava, Slovensko

Dátum: apríl 2022

@online @grafika @PR

„V spoločnosti Alesa sa stretávam vždy len s ústretovosťou a s individuálnym prístupom k potrebám a špecifikám našej spoločnosti. Oceňujem najmä profesionálny prístup a proaktívne riešenia našich požiadaviek v krátkom čase.“

Katarína Srnová IBM Marketing Unit Manager and Partner Ecosystem Specialist
eD system a. s., organizačná zložka Slovensko