Influencer marketing

Bang & Olufsen

V digitálnej dobe, akou je tá dnešná, sa orientuje reklama stále viac do online sveta. My sme nahliadli do prostredia sociálnych sietí a zabezpečili komunikáciu týkajúcu sa spolupráce s influencermi. Oceňujeme týmto tiež ich profesionálny prístup, vďaka ktorému sa stala spolupráca úspešnou.

Miesto: Slovensko

Dátum: jún 2022

@grafika @online @PR